| RESULTS LISTS

: 200 - I

| DISTANCE :   FREESTYLE200   MALE    | HEAT :   

Result
min:sec:ms

Country
Family
Name

GENDER

Date of Birth

Age

Group Age

Heat

Line
1 02:11:11
Sapozhikov
Vladislav

M
1996 23 A (18-29) 1 2
2 02:16:62
Jakle
Tobias

M
09.06.1987 32 (30-39) 1 8
3 02:18:82
Kaarma
Henri

M
19.08.1974 45 D (45-49) 5 4
4 02:21:59
Sobirov
Albert

M
05.01.1978 41 C (40-44) 3 3
5 02:32:34
Fitzgerald
Quinn

M
26.03.1983 36 (30-39) 10 8
6 02:32:57
Fitzgerald
Rory

M
30.04.1958 61 G (60-64) 7 7
7 02:35:55
Hopkins
Neil

M
02.12.1981 38 (30-39) 10 3
8 02:37:51
Filatov
Igor

M
12.10.1974 45 D (45-49) 5 3
9 02:37:65
Allen
Charl

M
20.07.1988 31 (30-39) 12 4
10 02:38:58
Chun
Kong Mak

M
02.08.1986 33 (30-39) 11 7
11 02:42:90
Chekushkin
Oleg

M
18.06.1963 56 F (55-59) 6 3
12 02:43:08
Cherbadzhi
Alexey

M
18.07.1974 45 D (45-49) 5 7
13 02:45:31
Lutkowski
Tomasz

M
17.12.1975 44 C (40-44) 2 8
14 02:45:54
Rudenko
Alexey

M
14.07.1986 33 (30-39) 11 1
15 02:45:90
Fedotov
Sergey

M
29.01.1989 30 (30-39) 12 6
16 02:46:75
Kuchenmeister
Martin

M
27.09.1969 50 (50-54) 9 2
17 02:50:90
Teterin
Vasilii

M
25.05.1957 62 G (60-64) 7 3
18 02:52:96
Danchenkov
Vladimir

M
13.08.1986 33 (30-39) 11 2
19 02:53:74
Zamyslov
Andrey

M
25.02.1973 46 D (45-49) 4 1
20 02:56:88
Davletgaliyev
Yedige

M
18.09.1997 22 A (18-29) 1 1
21 03:03:54
Jung
Stefan

M
28.04.1964 55 F (55-59) 6 7
22 03:05:96
Barkai
Ram

M
22.10.1957 62 G (60-64) 7 5
23 03:09:17
Lembit
laht

M
25.12.1949 70 I (70 ) 8 3
24 03:20:75
Neupokoev
Yury

M
26.01.1962 57 F (55-59) 6 4
25 03:24:57
Glushkov
Nickolay

M
13.12.1953 66 (65-69) 8 1
26 03:26:18
Vinogradov
Alexandr

M
14.02.1980 39 (30-39) 10 6
27 03:38:49
Maydon
Tom

M
07.02.1980 39 (30-39) 10 5
28 03:43:59
Kolobov
Alexandr

M
03.10.1948 71 I (70 ) 8 6
29 03:45:19
Karkachov
Roman

M
09.09.1968 51 (50-54) 9 7
30 03:47:31
Mirolyubov
Oleg

M
21.01.1965 54 (50-54) 9 5
31 03:47:74
Ibliaminov
Damir

M
04.03.1970 49 D (45-49) 12 7
32 03:48:64
Abdeev
Ilfat

M
23.01.1966 53 (50-54) 9 3
33 03:49:38
Vakhrushev
Dmitry

M
30.09.1971 48 D (45-49) 4 6
34 03:49:73
Gumerov
Alexandr

M
03.12.1985 34 (30-39) 11 3
35 03:50:09
Kochnev
Vitaliy

M
25.02.1970 49 D (45-49) 4 4
36 03:56:79
Bremner
Mervyn

M
07.01.1954 65 (65-69) 9 4
37 04:00:09
Nazarov
Mikhail

M
10.03.1957 62 G (60-64) 7 6
38 04:05:21
Askarov
Rafail

M
27.01.1962 57 F (55-59) 5 1
39 04:09:02
Gorbatenko
Sergey

M
02.02.1970 49 D (45-49) 3 1
40 04:11:82
Solodovnik
Roman

M
04.09.1978 41 C (40-44) 3 7
41 04:14:59
Korytov
Sergey

M
02.10.1952 67 (65-69) 8 2
42 04:16:98
Zonov
Vyacheslav

M
02.02.1958 61 G (60-64) 7 2
43 04:30:81
Fomin
Leonid

M
20.12.1969 50 (50-54) 10 4
44 04:33:02
Phelops
Warren

M
28.05.1966 53 (50-54) 9 6
45 04:36:85
Skokov
Alexandr

M
03.01.1958 61 G (60-64) 7 8
46 05:09:59
Vasilyev
Sergey

M
19.10.1952 67 (65-69) 8 7
47 05:25:25
Andrievski
Igor

M
21.06.1969 50 (50-54) 9 8